Przejdź do treści

Droga S1: MysłowiceBielsko-Biała i obwodnice Bierunia i Oświęcimia.

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej.
Długość – 39,71 km

Prace wykonawcze związane z tym odcinkiem drogi ekspresowej zaczęły się już w 2011r. (choć zarys pierwszych planów można datować na 2006r.)  Wykonano do tej pory dokumentację projektowo-studialną a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję w której ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia wg wariant E (decyzja ta nie jest decyzją ostateczną).

W chwili obecnej oczekuje się na uzyskanie waloru ostateczności ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przebieg drogi S1:

 • województwo: śląskie i małopolskie
 • powiat: grodzki Mysłowice, bieruńsko-lędziński, pszczyński, oświęcimski, bielsko-bialski, grodzki  Bielsko-Biała
 • gmina: Mysłowice, Imielin, Lędziny, Chełm Śląski, Bieruń, Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice, Bestwina, Bielsko-Biała, Oświęcim

Obwodnica Oświęcimia:

 • typ przekroju normalnego – dwujezdniowa
 • szer. jezdni – 2 x 3,50 m
 • szer. pobocza utwardzonego – 2,00 m
 • szer. pasa dzielącego – 5,0m z opaskami 2 x 0,5m

Obwodnica Bierunia:

Projektowaną trasę obwodnicy Bierunia dla wariantu E zaprojektowano jako drogę o przekroju:

 • dwujezdniowym (2×2) od km 0+000 do km 2+075 (strona zachodnia do ronda),
 • oraz jednojezdniowy łącznik (dojazd) do węzła Bieruń od ul. Jagiełły  (1×2) od km 2+075  do km 4+140 tj. pomiędzy rondami i strona wschodnia do ul. Władysława  Jagiełły – droga klasy Z1/2 z opaskami asfaltowymi 0,7m
 • typ przekroju normalnego – dwujezdniowa
 • szer. jezdni – 2 x 3,50 m
 • szer. pobocza utwardzonego – 2,00 m

Inwestycja drogi S1 planowana jest do realizacji w latach 2019-2023.

Kliknij by powiększyć.

Zakres inwestycji drogi S1:

 • Budowa odcinka dług. ~ 40 km trasy ekspresowej S1,
 • Budowa odcinka dług. ~ 9,7 km obwodnicy Oświęcimia,
 • Budowa odcinka dług. ~ 4.1 km obwodnicy Bierunia, wraz z łącznikiem od ul. Jagiełły
 • Budowa 8 węzłów drogowych typu WA, WB
 • Przebudowę dwóch łącznic istniejącego węzła Hołdunów sąsiadującego z nowoprojektowanym węzłem Kosztowy II,
 • Budowa obiektów mostowych w ciągu trasy S1;
 • Budowa obiektów inżynierskich nad trasą S1;
 • Budowa dróg dojazdowych (serwisowych),
 • Budowa 2 Miejsc Obsługi Podróżnych rodzaj II i III w gminie Lędziny oraz 2 MOP-ów o programie II i III w gminie Wilamowice,
 • Budowa bazy materiałowej dla GDDKiA rejon Pszczyna – zlokalizowanej w gminie Bielsko – Biała sołectwo Zagrody,
 • Budowa przepustów drogowych w tym dostosowanych do migracji drobnej zwierzyny,
 • Budowa systemu odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych infiltracyjnych, osadników, separatorów, rowów odwodnieniowych),
 • Regulacje odcinkowe cieków,
 • Przebudowa dróg lokalnych,
 • Wyburzenia kolidujących budynków mieszkalnych i obiektów niemieszkalnych,
 • Usunięcie kolidującej zieleni,
 • Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej, kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem – sieci wodociągowej magistralnej, rozdzielczej i przemysłowej sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linii elektroenergetycznych WN, SN, i NN, linii i sieci teletechnicznych, urządzeń melioracyjnych,
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska

Obiekty inżynierskie dla wariantu E wraz z obwodnicami Bierunia i Oświęcimia:

 • wiadukty – 40 szt.
 • mosty – 16 szt.
 • przejścia dla zwierząt (niezależne)  – 3 szt.
 • estakady – 1 szt.
 • kładki dla pieszych – 1 szt.
 • przejazd gospodarczy 2 szt.

Węzły dla wariantu E:

 • Węzeł „Kosztowy II” na terenie gminy Mysłowice oraz Imielin (skrzyżowanie z istniejącą drogą S1),
 • Węzeł „Lędziny” na terenie gminy Lędziny (połączenie z drogą powiatową 5922S Lędziny-Chełm i ul. Dzikowa DP 5923 S),
 • Węzeł „Bieruń” na trenie gminy Bieruń (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44 w Bieruniu),
 • Węzeł „Oświęcim” w wariancie E położony jest na terenie gmin: Bojszowy i Oświęcim (połączenie projektowanej drogi S1 z projektowaną obwodnicą Oświęcimia),
 • Węzeł „Wola” położony na terenie gminy Miedźna (połączenie drogi powiatowej nr DP 4137S ul. Pszczyńska w miejscowości Wola)
 • Węzeł „Brzeszcze” – na terenie gminy Brzeszcze (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 933 – ul. Pszczyńska i wyprowadzeniem obwodnicy Brzeszczy w kierunku północnym wzdłuż torów kolejowych)
 • Węzła „Stara Wieś” na terenie gminy Wilamowice (skrzyżowanie z drogą powiatową 4444S ul. Bielska / ul. Krakowską),
 • Węzła „Suchy Potok” na terenie Bielska Białej (skrzyżowanie z planowaną Beskidzką Droga Integracyjną).

Miejsca Obsługi Podróżnych:

 • MOP II  Km 7+500 na granicy gmin Lędziny, Chełm Śląski i Bieruń
 • MOP III Km 7+500 na granicy gmin Lędziny, Chełm Śląski i Bieruń
 • MOP II  Km 28+400 gmina Wilamowice,
 • MOP III Km 28+400 Gmina Wilamowice

Źródło: GDDKiA 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.